In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@waterflesmetnaam.nl.

Wie is Waterflesmetnaam.nl?

Waterflesmetnaam.nl is de besloten vennootschap EventGoodz B.V., kantoorhoudende te (5076 AW) Haaren aan Kerkstraat 18b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77800303. Wanneer Waterflesmetnaam.nl jouw persoonsgegevens verwerkt, is Waterflesmetnaam.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Waterflesmetnaam.nljouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Waterflesmetnaam.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Waterflesmetnaam.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Waterflesmetnaam.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens
(Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres,
Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres,
Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres,
Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,
Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te
leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,
Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te
leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,
Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te
leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Affiliate marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,
Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social
media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam,
Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam,
Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam,
Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit
doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Waterflesmetnaam.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Waterflesmetnaam.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Waterflesmetnaam.nl. Je kunt verzoeken dat Waterflesmetnaam.nl je gegevens wijzigt,
verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Waterflesmetnaam.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Waterflesmetnaam.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Waterflesmetnaam.nl te verkrijgen. Waterflesmetnaam.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn
dat Waterflesmetnaam.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Waterflesmetnaam.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@waterflesmetnaam.nl. Waterflesmetnaam.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Waterflesmetnaam.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Waterflesmetnaam.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Waterflesmetnaam.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Waterflesmetnaam.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Waterflesmetnaam.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Waterflesmetnaam.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Waterflesmetnaam.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@waterflesmetnaam.nl

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Waterflesmetnaam.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@waterflesmetnaam.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar boven